Understöd

Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse delar varje år ut en summa i understöd. Främst stöds föreningsverksamhet inom fritid, kultur och idrott i Helsingfors med omnejd. Ansökningsperiod är hela oktober månad, då även ansökningsformuläret är öppet.

Notera: Vi beaktar inte fritt formulerade ansökningar som skickas in per post eller e-post. Vi har inte möjlighet att understöda privatpersoner.


Redovisning

En förutsättning för att erhålla understöd är att eentuella tidigare understöd redovisas.

REDOVISA


Frågor gällande bidragen och redovisningarna riktas till styrelsens ombudsman:

Peter Estlander
peter.estlander@estlander.fi

 

 

"Hemmet är det ställe där de stora är små och de små är stora."

~ Glen Wheeler